TEORIA

WIEDZĘ TEORETYCZNĄ  zdobywasz w trakcie zajęć prowadzonych:

a) w przestrzennej, dobrze naświetlonej, odizolowanej, właściwe doposażonej
sali wykładowej umożliwiającej prowadzenie wykładów multimedialnych i prezentację różnych sytuacji drogowych,

b) przez 
wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami z pomocą których łatwo                  i przyjemnie przyswoisz wiadomości niezbędne do właściwego zachowania się na drodze,

c) przez wykwalifikowanego 
ratownika medycznego z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej. Pamiętaj, że nie musisz sam być uczestnikiem wypadku aby udzielać pomocy. Będąc świadkiem jakiegoś zdarzenia, niekoniecznie drogowego z nabytą u nas wiedzą i umiejętnościami zawsze będziesz w stanie zareagować w właściwy sposób.

d) 
wykłady prowadzone są systematycznie z odpowiednim natężeniem co umożliwia Ci szybkie przystąpienie do części praktycznej czyli do jazdy samochodem.

e) jeśli nie odpowiadają Ci terminy wykładów lub brakuje Ci czasu z uwagi na pracę, naukę itp. jesteśmy elastyczni i przeprowadzimy z Tobą 
kurs indywidualny lub kurs przyśpieszony .

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE czytaj wiecej …